Haoshi, let good things happen!

 

De naam Haoshi kwam oorspronkelijk uit de Taiwanese taal en betekent 'het goede' en staat voor het creëren van mooie dingen in het gewone dagelijkse leven.